Hygicult TPC hygieniatesti

Asiakashinta 46,00 € 37,10 € Hinta 57,99 €
Varastossa
SKU
9114010

Hygicult TPC -hygieniatesti mikrobimäärän mittaukseen.
- Hygicult TPC -hygieniatesti soveltuu hyvin osaksi omavalvonnan tarkistuksia.
- Hygicult TPC on nopea ja luotettava menetelmä, joka takaa toistettavat tulokset helposti ja taloudellisesti.
- Samalla testillä voidaan ottaa puhtausnäyte kahdesta eri kohteesta.
Pakkaus: laatikko (10 testilevyä, 20 pintaa).
KATSO VIDEO

 

 

Näytteenottolevyt kokonaisbakteerimäärän mittaamiseen
Käyttöala: Hygicult TPC -hygieniatestiä käytetään mikrobiologisen puhtauden seurantaan kaikissa kohteissa, joissa prosessin eri vaiheitten sekä puhdistuksen jälkeisen hygieniatason seuranta on tärkeää.
Hygicult TPC -hygieniatesti soveltuu hyvin esim. osaksi omavalvonnan tarkistuksia.
Ominaisuudet:
Hygicult TPC on nopea ja luotettava menetelmä, joka takaa toistettavat tulokset helposti ja taloudellisesti. Steriilissä muoviputkessa on molemmin puolin elatusaineella päällystetty muovilevy, jossa on pintanäytteenottoa helpottava nivel. Samalla testillä voidaan ottaa puhtausnäyte kahdesta eri kohteesta. Pakkauksen mukana toimitetaan merkintätarrat, joilla testien nimeäminen ja erottaminen on helppoa.
Näyte otetaan painamalla elatusainelevyn pinta näytteenottokohdetta vasten. Näyte voidaan siirrostaa myös steriilillä vanutikulla tai kastamalla levy tutkittavaan nesteeseen.
Kasvatus tapahtuu joko huoneenlämmössä tai lämpökaapissa ja tulokset luetaan vaivattomasti vertaamalla pesäketiheyttä rasiassa olevaan malli-tauluun. Levyn musta väri helpottaa tulosten tulkintaa.

Käyttöohje:
1. Kolme siirrostustapaa
a. Kosketusmenetelmä
Pintojen ja kiinteiden näytteiden hygieniatasoa voidaan seurata painamalla levy tiiviisti kohdetta vasten. Samalla levyllä voidaan ottaa puhtausnäyte kahdestakin eri kohteesta. Levyn nivel helpottaa käyttöä.
b. Siirrostus vanutikulla
Hankalista kohdista näyte voidaan ottaa kostutetulla vanutikulla ja siirrostamalla mikrobit vanutikulta elatusaineelle. Mikrobien irrottamiseksi vanutikkua tulee pyörittää siirrostuksen aikana.
c. Kastaminen
Nestemäisten näytteiden seuranta on vaivatonta. Levy kastetaan suoraan näytteeseen niin, että molemmat elatusaineppinnat kostuvat hyvin.
Näytteenoton jälkeen levy suljetaan takaisin muoviputkeen, jossa sitä voidaan myös turvallisesti kuljettaa.
Hygicult TPC -hygieniatesti ei vaikuta haitallisesti tutkittavaan aineeseen, vaan tuotetta voidaan käyttää normaalisti näytteenoton jälkeenkin.
2. Kasvatus
Merkitse näytteenottopaikka ja päivämäärä. Tulos valmistuu huoneenlämmössä 2–3 vuorokaudessa.
Käyttämällä lämpökaappia voidaan tulosten valmistumista nopeuttaa.
3. Tulosten tulkinta
Hygieniatason määrittämiseksi tulokset luetaan vertaamalla kasvutiheyttä mallitauluun. On tärkeää kiinnittää huomio pesäkkeiden lukumäärään, niiden koolla ei ole merkitystä.
Varastointi ja kesto:
Hygicult TPC -levyjä säilytetään huoneenlämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä suojattuna.
Korkkiin on merkitty viimeinen käyttöpäivä (exp), mutta tuotetta voi käyttää tämän päivämäärän jälkeen 1–2 kuukautta, mikäli levyssä ei ole tapahtunut havaittavaa kuivumista.
Hävittäminen:
Käsittele saastuneita/käytettyjä levyjä varovasti. Levyt voidaan hävittää polttamalla tai desinfioimalla. Desinfiointi tapahtuu parhaiten upottamalla käytetyt levyt tulpat auki desinfektio-liuokseen yön yli. Desinfioinnin jälkeen käytetyt levyt voidaan hävittää normaalin jätteen joukossa.
Huom! Elatusaine on käyttökelpoista, jos vetäytyminen kulmista on alle 2mm sekä elatusaineen pinta on tyynymäinen, jotta se mahdollistaa pintakontaktion.

Putkessa on nestettä. Voiko kontaktilevyä käyttää?
Neste on vettä, joka on lämpötilanvaihteluiden seurauksena haihtunut elatusaineesta ja tiivistynyt putken seinämille. Jos vesi on vain pieninä pisaroina ja elatusaine näyttää normaalilta, kosketuslevyä voi käyttää. Liiat vesipisarat voi ravistaa pois ennen putken sulkemista näytteenoton jälkeen.

Write Your Own Review
Arvostele tuote:Hygicult TPC hygieniatesti
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä: